top of page
Vuokrajohtajapalvelu

Henko ChangeMaker tarjoaa joustavaa interim-/ vuokrajohtajuuspalvelua väliaikaisiin johtamistarpeisiin. Tällaisia voivat olla vaikkapa määräaikaiset johtajapositiot esim. muutostilanteissa, ylimenovaiheissa ja projekteissa.  Tarvitsemme lähtökohdaksi vain määritellyn muutostarpeen tavoiteaikatauluineen sekä riittävän pohjatiedon kohteena olevasta yrityksestä ja sen liiketoiminnasta. Tarvittaessa autamme myös tämän määrittelyn tekemisessä.

Vuokrajohtajuus on suoraviivainen tapa ryhtyä päättäväiseen muutokseen. Ulkopuolinen toimija pystyy fokusoimaan tehtävään tarkasti, ilman historiapaineita tai hidastavia uskomuksia. Projektille määritetään alku ja loppu, eikä siitä synny pysyvää työsuhdetta.

bottom of page