top of page
Johdon mentorointi ja sparraus

 

 

Yrityksen ylin johto on usein vaikeiden kysymysten edessä, mutta joutuu pohtimaan niitä yksin. Tällaisia hetkiä on erityisesti muutoksen keskellä, tilanteissa, joissa pitää pohtia vaikkapa omaa tiimiä, organisaatiota tai toimintatapaa koskevia toimenpiteitä. Myös johtamiseen, kommunikointiin ja omassa asemassa toimimiseen saattaa liittyä kiperiä haasteita, joihin on yksin vaikeaa löytää vastauksia.

Henko ChangeMakerilla on paljon kokemusta vaikeissa tilanteissa toimimisesta. Ymmärrämme ihmisten johtamista haastavissa muutoksissa, mutta meillä on myös osaamista itsen johtamiseen. Tämä on tärkeää esimerkiksi painetilanteissa jaksamisessa ja vaikkapa työn ja perheen välissä tasapainotellessa. Apuna käytämme parhaita coaching-metodeja.

Mentorointihaasteita lähestymme yksilöllisesti; toisinaan tarvitaan vain kokeneen, neutraalin kollegan keskustelukumppanuutta ja joskus auttaa pragmaattisempi, analyyttinen ja vaiheistettu lähestyminen toimenpidesuunnitelmineen. Yksin ei kuitenkaan kannata yrittää ratkaista kaikkea.

 

Kokeneen neuvonantajan avulla sinun on mahdollista välttää monta sudenkuoppaa ja umpikujaa. Tällä on yrityksesi kannalta suuri rahallinen merkitys - karikot välttämällä voit johtajana säästää paljon aikaa ja merkittäviä summia rahaa. Hyvä mentori voi olla arvokas apu myös muulle yrityksesi johdolle.

Henkon palvelu on aina 110% luottamuksellista.

KTM Tomi Halonen on CxO Pro´n kouluttama CxO Certified Business Mentor sekä HHJ-kurssin suorittanut hallitusjäsen

bottom of page