top of page
Tarina

 

”Henko” on japaninkieltä ja tarkoittaa muutosta. Muutos on kehittymistä, mutta muuttuminen on harvoin helppoa. Muutos edellyttää johtajalta ja johtamiselta paljon. Johtajan itsensäkin pitää pystyä muuttumaan, mutta sitä on vaikea tehdä ilman apua.

 

Henkon Tomi Halosen missio on johtajan auttaminen. Tomi auttaa johtajaa johtamaan jaksamaan, keksimään ja kasvamaan sekä huolehtimaan itsestään ja oman elämänsä balanssista. Tomin omat ja johtajakollegoitten kokemukset ovat saaneet hänet vakuuttuneeksi siitä, että johtajaakaan ei pidä jättää yksin. 

Avainhenkilöiden tukeminen on yrityksen keskeisiä menestystekijöitä. Jos johtaja ei saa riittävää tukea, yhtiö ottaa suuren riskin. Henkilövaihdokset ovat kalliita, huonolla motivaatiolla ja päämäärättömyydellä on hintansa. Usein hinta on kaikille osapuolille liian suuri.

 

Johtaja tarvitsee oivalluttamista voidakseen kehittyä työssään ja ihmisenä. Hän tarvitsee haastamista saavuttaakseen oman potentiaalinsa, kuuntelijaa voidakseen tulla kuulluksi. Hän tarvitsee kasvuunsa luotettavaa kumppania, joka ymmärtää ja tukee.

 

On viisasta tarjota johtajan tueksi vertaista ajattelukumppania, joka on itsekin johtaja. Vertaisuus luo hyvän pohjan hedelmälliselle yhteistyölle, johon kuuluu kunnioitus, luottamus ja tasavertainen kommunikaatio.

Kaikkivoivan sankarijohtajan haarniskan saa nyt riisua. On aika tarjota luotettavaa, neutraalia tukea myös johtajaihmiselle.

Henkon toiminnasta vastaava KTM, HHJ, Certified Executive Coach,  Tomi Halonen on itsekin kokenut toimitusjohtaja ja tuntee johtajan arjen hyvässä ja pahassa.

bottom of page