top of page
Team ja Ryhmä -coaching

Team ja ryhmä -coachingin suosio kasvaa perinteisen yksilö-coachingin ohessa. Se mahdollistaa keskinäisen tuen osallistujien välillä, auttaa jakamaan hiljaista tietoa ja tuo mukaan vertaisuuden kokemuksen sekä vertaisten tuen. Tämä vahvistaa yhteistä sitoutumista asetetun tavoitteen saavuttamiseen sekä halutun ratkaisun löytämiseen. Tämä vahvistaa myös teamin / ryhmän yhtenäisyyttä.

Team- ja ryhmäcoaching mahdollistaa coaching-palvelun tarjoamisen laajemmalle joukolle sekä on suhteellisesti yksilö-coachingia edullisempaa.

 

Team- ja ryhmä -coachingin ero seuraava:

Ryhmä-coachingin fokuksessa on aina yksilön kehittäminen. Ryhmää kuitenkin ohjaa yhteinen kattoteema, tavoite, jossa kaikki haluavat kehittyä (esim. parempi johtajuus). Ryhmän voimavarat valjastetaan yksilön kehityksen tueksi.  Ryhmä-coaching soveltuu hyvin samassa tilanteessa olevien tai samojen haasteiden kanssa painiskelevien kehittämismenetelmäksi.

Team-coaching keskittyy luonnollisen työtiimin kehittämiseen. Tiimillä on yhteinen tavoite (esim. asiakkuustiimi) ja kyse onkin yksilöistä koostuvan tiimin coachaamisesta. Tiimiä johdatetaan kokonaisuutena kohti tavoitetta ja autetaan löytämään synerginen yhteistoiminnan tila. Team-coaching valjastaa yksilöiden voimavarat tiimin kehittymisen tueksi.

bottom of page