top of page
Palvelut

01

Business coaching

Business coaching on modernin johtajan työkalu. Se sopii erinomaisesti tilanteisiin, joissa johtaja tarvitsee luotettavaa ja neutraalia tukea haasteita kohdatessaan. Tällaisia ovat mm. ajankäyttöön ja jaksamiseen liittyvät kysymykset, toiminnan tehokkaampi ohjaaminen muuttuvassa tilanteessa, uusi haastava positio, oman potentilaalin tunnistaminen tai vaikkapa strategian toimeenpano.

02

Team ja Ryhmä -coaching

Team ja ryhmä -coachingin suosio kasvaa perinteisen yksilö-coachingin ohessa. Se mahdollistaa keskinäisen tuen osallistujien välillä, auttaa jakamaan hiljaista tietoa ja tuo mukaan vertaisuuden kokemuksen sekä vertaisten tuen. Tämä vahvistaa yhteistä sitoutumista asetetun tavoitteen saavuttamiseen sekä halutun ratkaisun löytämiseen.

03

Johdon mentorointi ja sparraus

Yrityksen ylin johto on usein vaikeiden kysymysten edessä, mutta joutuu pohtimaan niitä yksin. Tällaisia hetkiä on erityisesti muutoksen keskellä, tilanteissa, joissa pitää pohtia vaikkapa omaa tiimiä, organisaatiota tai toimintatapaa koskevia toimenpiteitä. Myös johtamiseen, kommunikointiin ja omassa asemassa toimimiseen saattaa liittyä kiperiä haasteita, joihin on yksin vaikeaa löytää vastauksia.

04

Fasilitointi

Tiimisi work shop -päivän tai muun kehitystilaisuuden onnistuminen edellyttää hyvää suunnittelua, selkeitä tavoitteita ja tilaisuuden ohjaamista. Hyvin rakennettu ja aikataulutettu kokonaisuus tuo parhaan tuloksen,  varmistaa mukanaolijoiden sitoutumisen sekä tyytyväisyyden. Kun avuksi otetaan vireyttä ylläpitävät elementit ja kiinnostavat, tavoitteen mukaiset tehtävät sekä teemaa tukevat keskustelut, voidaan olla hyvillä mielin ja varmoja päivän onnistumisesta.

05

BrainID® -kartoitus

Sinua mitataan monin tavoin sekä työterveyden toimesta että vapaa-ajalla, esim. kuntoilun parissa. Jostain syystä aivot jäävät usein hyvin vähälle huomiolle. Aivot ovat lujilla monien työ- ja yksityiselämän aiheuttamien ristipaineiden keskellä. Miten aivojesi voimavarat ja suorituskyky kestävät? Entä miten tavallinen terve ihminen saa tietoa aivojensa tilasta ajoissa ja ennaltaehkäisevästi, jolloin hyvinvointiin on vielä mahdollista itse vaikuttaa elämäntapavalinnoilla?

06

Liiketoiminnan parantaminen

Parantaminen vaatii aina muutosta. Henko on erikoistunut muutoksen johtamiseen ja tuntee esim. digitalisaation haasteet hyvin. Useimmat elinkeinoelämän alueet ovat muutoksessa, sillä esimerkiksi taloussuhdannetta ja digitalisaatiota voi paeta vain harva. Ymmärrämme, että toimialasta huolimatta muutoksen taustalla vaikuttavat samat voimat ja uskomme, että ne on mahdollista voittaa.

07

Vuokrajohtajapalvelu

Henko ChangeMaker tarjoaa joustavaa interim-/ vuokrajohtajuuspalvelua väliaikaisiin johtamistarpeisiin. Tällaisia voivat olla vaikkapa määräaikaiset johtajapositiot esim. muutostilanteissa, ylimenovaiheissa ja projekteissa.  Tarvitsemme lähtökohdaksi vain määritellyn muutostarpeen tavoiteaikatauluineen sekä riittävän pohjatiedon kohteena olevasta yrityksestä ja sen liiketoiminnasta. Tarvittaessa autamme myös tämän määrittelyn tekemisessä.

08

Puhujapalvelu

Henko ChangeMaker tarjoaa innostavia puhujapalveluita yrityksesi tilaisuuksiin. Erikoisalueemme on muutosjohtamisen vertaistarinat: pitkään kokemukseemme kuuluu monia tapahtumia ja sattumia, joista kuuleminen voi auttaa sinun yritystäsi voittamaan haasteita ja motivoitumaan parempaan tulevaisuuteen. Tarinamme ovat innostavia, hauskoja ja kiinnostavia, ne ovat tosia ja niihin on helppo samaistua. 

bottom of page